Een kwart van de ouderen is bereid om de hypotheek aan te passen om zo meer financiële ruimte te creëren voor het leeftijdsvriendelijker maken van de eigen woning. Negentig procent van de oudere Nederlanders heeft namelijk de intentie om zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Van die grote groep geeft een kwart resoluut aan niet te willen verhuizen om dat doel te kunnen verwezenlijken. Dit blijkt uit onderzoek van MUNT Hypotheken onder een representatieve groep oudere huizenbezitters tussen de 60- en 75 jaar met een bruto huishoudinkomen van 40.000 euro per jaar. Daarnaast heeft men ook nog gekeken naar eenmanshuishoudens met een beschikbaar eigen vermogen van maximaal 30.000 euro en zijn er meerpersoonshuishoudens met een maximum van 60.000 euro per jaar benaderd.

Extra bestedingsruimte

“Veel senioren krijgen te maken met een terugval in inkomen wanneer zij hun AOW-leeftijd bereiken. Tegelijkertijd heeft negentig procent van de ouderen de wens uitgesproken om thuis te blijven wonen. Dat is helaas vaak lastiger dan mensen vooraf denken. Door de terugval in inkomen kunnen ze vereiste aanpassingen aan hun huis vaak niet bekostigen”, vertelt directeur van MUNT Hypotheken Ellen Hensbergen. Volgens haar is het huidige renteklimaat nu zo gunstig, dat het lonend kan zijn om de bestaande hypotheek tegen het licht te houden en eventueel te veranderen van hypotheekverstrekker. “Hierdoor kan er bestedingsruimte ontstaan waarmee de woning vervolgens kan worden aangepa