Wij adviseren iedereen om regelmatig de overlijdensrisico verzekeringspremie te (laten) beoordelen. Wij leggen graag even aan u uit waarom !!!!!!

Een overlijdensrisicoverzekering biedt zekerheid

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten als financieel vangnet voor de nabestaanden. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten in het kader van de aankoop van een woning en de daarmee samenhangende hypothecaire geldlening. Bij onverwacht overlijden van een van de kostwinners kan met de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering de hypotheekschuld worden afgelost, waardoor de nabestaanden – ook bij een daling van het gezinsinkomen als gevolg van het overlijden van een van de kostwinners – in de woning kunnen blijven wonen. Ook kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten om bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart te betalen.

Er zijn een aantal redenen dat het zinvol is om periodiek te controleren of deze overlijdensrisicoverzekering ongewijzigd voortgezet moet worden. De belangrijkste zijn:

1. De premies voor nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald. Indien de gezondheidssituatie ongewijzigd is, kan het zinvol zijn om te onderzoeken of het oversluiten van een overlijdensrisico tegen een lagere premie mogelijk is.

2. Er zijn veel financiële producten waarmee u vermogen opbouwt en die tegelijkertijd ook een overlijdensdekking is. Feitelijk zijn dit dan eigenlijk twee producten. Hier kan onderzocht worden of het zinvol is om de overlijdensdekking te stoppen en de premie die gespaard wordt direct in het spaargedeelte te stoppen. Een dergelijke wijziging kan echter fiscale consequenties hebben. Advies hierover is dus belangrijk.

3. In de loop der tijd kan de behoefte van de nabestaanden aan een bepaalde uitkering veranderen. De kosten van een uitvaart zijn in de loop der jaren gestegen. Het verzekerde bedrag dat tien jaar geleden voldoende was voor een passende uitvaart kan nu onvoldoende zijn. Andersom kan bij een hypotheek bijvoorbeeld al een groot deel van de lening zijn afgelost of zijn de kinderen inmiddels afgestudeerd en het huis uit. Dit kunnen aanleidingen zijn om te constateren dat het verzekerde bedrag lager kan worden.

Ons advies is daarom om zeker nu de premies lager zijn, met ons de overlijdensrisicodekking door te lopen. Samen met u kunnen we dan beoordelen welke oplossing voor u de meeste passende is.