Wonen in een rijksmonument betekent wonen in de geschiedenis…
Uw huis heeft een verhaal!

Uw pand heeft de status van monument gekregen vanwege de bijzondere (cultuur)historische waarde(n) ervan. Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Deze wet vervangt de Monumentenwet 1988 (zie overgangsregeling). Voor u als eigenaar van een rijksmonument blijft veel hetzelfde.

Heeft u wijzigingsplannen? Wilt u (ver)bouwen, restaureren of wellicht iets verplaatsen of zelfs slopen? Komen er nu of in de nabije toekomst onderhoudswerkzaamheden aan? Voor dit alles is een goede voorbereiding nodig. Zelfs noodzakelijk. Niet alleen om de planning, kwaliteit en kosten in de hand te houden, ook omdat er enkele spelregels gelden gezien de monumentale status van uw pand. Gelukkig kunt u rekenen op advies, ondersteuning en soms ook financiële tegemoetkoming.

Wat zijn de fiscale consequenties?

Belangrijk om te weten, want als eigenaar van een rijksmonument kunt u 80% van de onderhoudskosten aan uw rijksmonument fiscaal verrekenen in uw belastingaangifte.

Verbeteringskosten kunt u fiscaal niet verrekenen.

Onderhoudskosten zijn voor de fiscus die kosten die u maakt voor het herstel van alles wat al in het pand aanwezig is. Voorbeelden van onderhoudskosten zijn:
• Cascowerkzaamheden, zoals werkzaamheden aan dak, kozijnen en gevel
• Het buitenschilderwerk
• Het opnieuw voegen van metselwerk
• Het (deels) vervangen van een slecht dak

Moraal van dit bericht!

In een brief kondigt het huidige kabinet aan om de aftrek per 2019 om te zetten in een subsidie. Over het fiscaal jaar 2018 kan nog gebruik gemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van de Belastingdienst. Heeft u plannen om verbeteringswerkzaakheden aan uw monumentale woning te laten uitvoeren?

Maak een afspraak!

U bent van harte welkom.

Vriendelijke Groet,
Financieel Onderhoud
Paul de Kok